BOOKS

.:: Ocena Projektów Inwestycyjnych ::.

Proste metody oceny projektów inwestycyjnychInwestycje to nakłady kapitałowe ponoszone na różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu przyniesienie określonych efektów. Efekt to zarówno wzrost zysku, cash – flow, rozszerzenie produkcji, modernizacja technologii, wzrost udziału na rynku, przyrost wartości firmy, poziomu konkurencyjności, itp. Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje inwestowania: a) rzeczowe – w materialne składniki majątku stałego,b) finansowe. […]